ÚvodO spoločnosti

O spoločnosti

VITAJTE V  INSIA Poprad s.r.o.

Konateľ spoločnosti MVDr. Milan Dinda, konateľ spoločnosti  INSIA POPRAD s.r.o. sa venuje poisťovacej praxi od roku 1996. V roku 2006 sme sa stali členmi siete INSIA a svoju ponuku sme rozšírili o všetky možnosti poistenia, ktoré sieť INSIA ponúka. Zameriavame sa na poistenie majetku, zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel s kompletným servisom –  od poistenia, leasingu, pomoci pri poistných udalostiach, ale aj všetky ostatné druhy poistenia ako cestovné, životné atď.

Od roku 2011 ponúkame úver alebo leasing motorových vozidiel, strojov a technológií.

Klientom zhodnotíme existujúce poistné zmluvy s možnou prípravou alternatívnych riešení
z viacerých poisťovní
.

Pracovné stretnutia realizujeme buď priamo u klienta, alebo v našich priestoroch v Poprade.

Našim cieľom je spokojnosť klientov s našim odborným poradenstvom v poisťovníctve a leasingu a dlhodobá spolupráca pri rozvoji ich firiem.  

 

Základné údaje o spoločnosti


Obchodné meno:
INSIA Poprad s.r.o.
Sídlo: Kišovce 426, 059 12 Hôrka
IČO: 45956022    
Kancelária: Nám. sv. Egídia 48/62, 058 01 Poprad
Register NBS pod registračným číslom: 133317 
Zapísaný ako: podriadený finančný agent

Osvedčenie vydala podľa § 9 zákona č. 186/2009 Z. z.

 

Obchodné meno: INSIA SK s.r.o.
Sídlo: Laurinská 3, 81101 Bratislava
IČO: 45660891
Zástupca: Ing. Ivan Špirakus, konateľ
Samostatný finančný agent zapísaný  v Registri NBS pod registračným číslom: 127035 v týchto sektoroch:

Poistenie alebo zaistenie od: 13.10.2010
Prijímanie vkladov od: 13.10.2010
Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov od: 13.10.2010
Poskytovanie doplnkového dôchodkového sporenia od: 13.10.2010
Poskytovanie starobného dôchodkového sporenia od: 15.07.2016

Registráciu je možné overiť v registri Slovenskej národnej banky.